Punctele noastre tari

 • Majoritatea profesorilor sunt cadre didactice, cu experienţă, care au obţinut grade didactice şi calificative « foarte bine »;
 • Încadrarea şcolii cu personal calificat la toate disciplinele de învăţământ;
 • Cadrele didactice din şcoală sunt interesate de perfecţionare continuă;
 • Preocuparea profesorilor pentru obţinerea de performanţe ridicate în activitatea cu elevii (olimpiade, concursuri şcolare, evaluare naţională, competiţii sportive, etc.);
 • Profesorii sunt implicaţi în foarte mare măsură în activităţi ştiinţifice şi metodice ;
 • Personalul didactic auxiliar foarte bine pregătit pentru activitatea pe care o desfăşoară;
 •  Relaţiile profesor-elev, conducerea şcolii –profesor, conducerea şcolii – personal, şcoală –familie sunt foarte bune;
 • Existenţa în instituţie a conectării la internet;
 • Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu table ecologice şi interactive;
 • Spaţiul de şcolarizare se prezintă, în cea mai mare parte, în condiţii foarte bune, iar nivelul de confort în şcoală este ridicat;
 • Existenţa cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică;
 • Biblioteca şcolii este bine organizată, funcţională şi dispune de un fond de carte ce acoperă în mare măsură solicitările de la toate disciplinele de învăţământ;
 • Funcţionarea Centrului de Documentare si Informare (C.D.I.) , unul dintre cele mai mari din tara. CDI-ul este o componenta activa a liceului si un permanent izvor de creatie- literara, dramatica, plastica etc.
 • Dotarea şcolii cu sistemului « A.E.L.» şi trei laboratoare de informatică;
 • Veniturile extrabugetare;
 • Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;
 • Relaţii foarte bune cu compartimentele de specialitate din M.E.C.T.S., I.S.M.B. şi C.N.C.E.I.P. (S.N.E.E.) ;
 • Relaţii foarte bune cu centrele de perfecţionare: Casa Corpului Didactic Bucureşti, Centrul de perfecţionare al Universităţii din Bucureşti;
 • Relaţii foarte bune cu autorităţile locale (Primăria Sectorului 2; Consiliul Local al Sectorului 2);
 • Relaţii foarte bune cu Secţia 9 de Poliţie şi în special cu poliţistul de proximitate;
 • Relaţia bune cu partenerii sociali – sindicatele din învăţământul preuniversitar;
 • Participarea la proiectele organizate de ISMB şi Primăria Sectorului 2;

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.