Admitere liceu

Anul şcolar 2019-2020
OMEN 4829-2018 privind organizarea şi desfășurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020
Anexa 2 la OMEN 4829/30.08.2018 – calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul scolar 2019-2020
Anexa 1 la ordinul MECTS 4802 31.08.2010 privind metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învaţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, valabilă şi în anul şcolar 2019-2020, conform art. 2 alin. (1) din OMEN 4829/30.08.2018
OMEN 5031-2018 privind organizarea, desfășurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2019-2020
OMEN 3556-2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual
OMENCS 5033-2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământul profesional de stat
Anexa 3 la OMEN 4432-2014 – Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Site ISMB

Anul şcolar 2018-2019
Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2018-2019
Calendarul admiterii pentru anul şcolar 2018-2019

Anul şcolar 2017-2018
Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2017-2018 Click aici
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 Click aici
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2017-2018 Click aici
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 Click aici
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 Click aici
Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 Click aici