Centrul de Informare si Documentare CDI

CDI pune la dispoziţia elevilor, personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe suporturi diverse (fond de carte – peste 40 000 de volume, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet etc), iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi desfăşoară activităţi pedagogice şi de formare. Beneficiarii CDI sunt în primul rând elevii claselor I-XII, echipa educativă a şcolii (personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic), părinţii, comunitatea locală.

CDI este amplasat în clădirea centrală, corp A, la demisol , cu acces direct şi uşor, atât pentru elevi cât şi pentru cadre didactice.

Dispune de 6 săli şi un hol de acces special realizat însumând un spaţiu de 290,41 m².

sala1

 

SALA NR. 1   ( biblioteca);

– suprafaţa este de 54,12m²;

– cuprinde toate cărţile existente în sistem de împrumut, rămase în urma distribuirii pe rafturi în sălile destinate Centrului de Documentare şi Informare;

SALA NR. 2

 • spatiul de documentare pedagogica;
 • spatiul de multiplicare a documentelor;

– suprafaţa este de 17,22 m²;

– este spaţiul destinat cadrelor didactice;

– aici se găsesc toate documentele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ (programe şcolare, ghiduri metodologice, cărti de pedagogie, de metodică, legi şi decrete);

– aici se pot multiplica documente necesare activităţii didactice.

SALA NR. 3

 • spatiul de primire, imprumut si informare;
 • spatiul documentarelor;
 • spatiul pentru presa;
 • spatiul de orientare scolara si profesionala;

– suprafaţa este de 54,12 m²;

– aici au acces elevii care împrumută cărţi, cei care studiază în regim de lectură lucrările documentare;

sala2

SALA NR. 4

 • spatiul lecturii de placere;

– suprafaţa este de 54,12 m²;

– are funcţia de formare şi dezvoltare a gustului pentru lectură al elevilor;

– acest spaţiu oferă ambianţă şi izolarea necesară lecturării în linişte şi în condiţii moderne, oferind acces utilizatorilor la informaţie şi cultură;

SALA NR. 5

 • spatiul audiovizualului;
 • spatiul informatic;
 • spatiul expozitional;

– suprafaţa este de 54,12 m²;

în această sală se găseşte mobilier special pentru activităţi în grup;

este dotată cu aparatură multimedia, calculatoare, mobilier pentru lucru individual;

SALA NR. 6

 • spaţiul pentru stocare si arhivare

– suprafaţa este de 17,71 m²;

– această sală cuprinde toate cărţile vechi, deteriorate, fără posibilitatea de a fi recondiţionate, cărţile depăşite din punct de vedere ideologic, în vederea casării, toate documentele în regim de arhivare.

sala3

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.